hot Chuyên gia soi Cầu Xổ Số Miền Bắc - SĐT:   0973.83.96.86hot
BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC, giá: 200.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC
KẾT QUẢ GHI CHÚ
12/12/2017      
11/12/2017 61   trượt  
10/12/2017 04  win  04 
09/12/2017 21  win  21x2 
08/12/2017 03  trượt   
07/12/2017 06  trượt   
06/12/2017 36  win  36x2 
05/12/2017 05  trượt   
04/12/2017 71  trượt   
03/12/2017 58  trượt   
02/12/2017 86  trượt   
01/12/2017 81  trượt   
30/11/2017 05  win  05x2 
29/11/2017 08  trượt   
28/11/2017 99  win  99x2 
27/11/2017 36  trượt   
26/11/2017 51  win  51 
25/11/2017 26  win  26 
24/11/2017 13  trượt   
23/11/2017 37  win  37 
22/11/2017 18  trượt   
21/11/2017 13  win  13x2 
20/11/2017 32  trượt   
19/11/2017 98  trượt   
18/11/2017 35  trượt   
17/11/2017 99  trượt   
16/11/2017 34  trượt   
15/11/2017 77  win  77 
14/11/2017 53  win  53 
13/11/2017 59  trượt   
12/11/2017 36  win  36 
11/10/2017 02  trượt   
10/11/2017 10  win  10 
09/11/2017 69  win  69 
08/11/2017 23  trượt   
07/11/2017 15  trượt   
06/11/2017 75  win  75 
05/11/2017 01  win  01 
04/11/2017 21   win  21 
03/11/2017 36  trượt   
02/11/2017 87  win  87 
01/11/2017 06  trượt   
31/10/2017 37  trượt   
30/10/2017 12  win  12 
29/10/2017 30  win  30 
28/10/2017 46  trượt   
27/10/2017 22  trượt   
26/10/2017 76  trượt   
25/10/2017 91  win  91 
24/10/2017 07  trượt   
23/10/2017 35  win  35 
22/10/2017 09  win  09 
21/10/2017 11  trượt   
20/10/2017 95  trượt   
19/10/2017 43  win  43 
18/10/2017 68  win  68 
17/10/2017 15  win  15 
16/10/2017 18  trượt   
15/10/2017 00  win  00x2 
14/10/2017 51  win  51 
13/10/2017 38  trượt   
12/10/2017 41  trượt   
11/10/2017 28  win  28 
10/10/2017 77  win  77x2 
09/10/2017 39  trượt   
08/10/2017 61  win  61 
07/10/2017 73  win  73 
06/10/2017 31  win  31 
05/10/2017 36  trượt   
04/10/2017 42  win  42 
03/10/2017 27  trượt   
02/10/2017 44  trượt   
01/10/2017 90   win 90x2 
30/09/2017 32  win  32 
29/09/2017 26  trượt   
28/09/2017 93  win  93 
27/09/2017 50  win  50 
26/09/2017 34  win  34 
25/09/2017 60  trượt   
24/09/2017 77  win  77 
23/09/2017 57  trượt   
22/09/2017 70  trượt   
21/09/2017 22  win  22 
20/09/2017 62  win  62 
19/09/2017 77  trượt   
18/09/2017 43  trượt   
17/09/2017 06  trượt   
16/09/2017 72  trượt   
15/09/2017 Đã lưu DỮ LIỆU     
SONG THỦ LÔTÔ MIỀN BẮC

CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC, giá: 100.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả SONG THỦ LÔTÔ MIỀN BẮC

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC
KẾT QUẢ GHI CHÚ
12/12/2017      
11/12/2017 03 30  win  03 
10/12/2017 18 81  win  81 
09/12/2017 68 86  win  68 86 
08/12/2017 23 32  win  23 
07/12/2017 56 65  win  65 
06/12/2017 38 83  trượt   
05/12/2017 67 76  trượt   
04/12/2017 59 95  win   59
03/12/2017 34 43  win  34 
02/12/2017 07 70  win  70 
01/12/2017 57 75  trượt   
30/11/2017 13 31  win  31 
29/11/2017 45 54  win  45 
28/11/2017 38 83  win  83 
27/11/2017 78 87  win  78 
26/11/2017 69 96  trượt   
25/11/2017 18 81  win  18 81 
24/11/2017 35 53  win  35 
23/11/2017 49 94  win  94 
22/11/2017 68 86  trượt   
21/11/2017  29 92 trượt   
20/11/2017  02 20 win  02 
19/11/2017 34 43  win  43 
18/11/2017 89 98  trượt   
17/11/2017 47 74  win  47 
16/11/2017 13 31  win  31 
15/11/2017 79 97  win  79x2 
14/11/2017 15 51  win  15 
13/11/2017 48 84  trượt   
12/11/2017 29 92  trượt   
11/10/2017  17 71 win  71 
10/11/2017 56 65  win  65 
09/11/2017 24 42  win  42 
08/11/2017 13 31  trượt   
07/11/2017 19 91  win  91 
06/11/2017 35 53  win  35 
05/11/2017 06 60  win  60 
04/11/2017 13 31  win  13x2 
03/11/2017 12 21  trượt   
02/11/2017 35 53  win  53 
01/11/2017 36 63  trượt   
31/10/2017 69 96  trượt   
30/10/2017 07 70  win  70 
29/10/2017 24 42  win  24 
28/10/2017 46 64  trượt   
27/10/2017 27 72  win  27 
26/10/2017 18 81  win  81 
25/10/2017 58 85  win  85x2 
24/10/2017 19 91  trượt   
23/10/2017 06 60  win  60 
22/10/2017 03 30  win  03 
21/10/2017 24 42  win  24 
20/10/2017 58 85  win  58 
19/10/2017 29 92  trượt   
18/10/2017 37 73  win  73 
17/10/2017 23 32  win  23 32 
16/10/2017 18 81  trượt   
15/10/2017 06 60  win  60 
14/10/2017 35 53  win  35x2 
13/10/2017  49 94 win  94 
12/10/2017 39 93  trượt   
11/10/2017 14 41  trượt   
10/10/2017 58 85  win  58 
09/10/2017 78 87  win  78 
08/10/2017 06 60  win  60 
07/10/2017 57 75  win  75 
06/10/2017 28 82  win  28 82 
05/10/2017  37 73 trượt   
04/10/2017 79 97  win  79 
03/10/2017 34 43  win  34 43 
02/10/2017 05 50  win  05 
01/10/2017 16 61  win  16 
30/09/2017 39 93  win  39 
29/09/2017 24 42   trượt  
28/09/2017 27 72  trượt   
27/09/2017 16 61  win  16 
26/09/2017 79 97  win  79 
25/09/2017 68 86  win  68 
24/09/2017 13 31  win  13 31 
23/09/2017 06 60  win  60 
22/09/2017 45 54  trượt   
21/09/2017 07 70  win  70 
20/09/2017 78 87  win  87 
19/09/2017 26 62  win  26 
18/09/2017 39 93  win  39 
17/09/2017 68 86  trượt   
16/09/2017 23 32  win  23 32 
18/09/2017 Đã lưu DỮ LIỆU     
XIÊN 2 MIỀN BẮC

CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả XIÊN 2 MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 2 MIỀN BẮC
KẾT QUẢ GHI CHÚ
12/12/2017      
11/12/2017 03 39  trượt  ăn lô 03 
10/12/2017 04 38  trượt  ăn lô 04 
09/12/2017 24 68  win  ăn lô 24 68 
08/12/2017 16 59  trượt  ăn lô 16 
07/12/2017 06 84  trượt  ăn lô 84 
06/12/2017 36 83   trượt ăn lô 36x2 
05/12/2017 05 64  trượt   
04/12/2017 07 58  trượt   
03/12/2017 20 56  win  ăn lô 20 56 
02/12/2017 61 79  trượt  ăn lô 61 
01/12/2017 00 39  trượt  ăn lô 39 
30/11/2017 57 81 trượt  ăn lô 81 x2 
29/11/2017 17 65  trượt  ăn lô 17 
28/11/2017 21 72  trượt   
27/11/2017 11 37  trượt  ăn lô 11 
26/11/2017 33 64   trượt  ăn lô 64 
25/11/2017 47 96  win  ăn lô 47 96 
24/11/2017 97 13  trượt   
23/11/2017 32 53  trượt   
22/11/2017 29 57  trượt   
21/11/2017 25 58  trượt   
20/11/2017 20 37  trượt  ăn lô 37 
19/11/2017 02 19   trượt ăn lô 02 
18/11/2017 30 98  trượt  ăn lô 30 
17/11/2017 48 76  trượt   
16/11/2017 66 86  trượt  ăn lô 86 
15/11/2017 37 64  trượt   
14/11/2017 26 39  trượt  ăn lô 26 
13/11/2017 25 41  win  ăn lô 25 41 
12/11/2017 27 53  trượt  ăn lô 27 
11/10/2017 20 91  trượt  ăn lô 20 
10/11/2017 17 23  trượt  ăn lô 23 
09/11/2017 24 89  trượt   
08/11/2017 12 37  trượt  ăn lô 37 
07/11/2017 31 63  trượt   
06/11/2017  31 47 trượt  ăn lô 47x3 
05/11/2017 23 60  win  ăn lô 23 60 
04/11/2017 70 81  trượt  ăn lô 81x2 
03/11/2017 23 65  trượt  ăn lô 23 
02/11/2017 53 87  win  ăn lô 53 87 
01/11/2017 08 51  trượt  ăn lô 51 
31/10/2017 57 69  trượt   
30/10/2017 70 81  trượt  ăn lô 70 
29/10/2017 24 32  trượt  ăn lô 24 
28/10/2017 14 99  trượt   
27/10/2017 08 27  trượt  ăn lô 27 
26/10/2017 02 76  trượt   
25/10/2017 35 84  trượt  ăn lô 84 
24/10/2017 12 34  win  ăn lô 12 34 
23/10/2017 73 89  trượt  ăn lô 73x2 
22/10/2017 25 50  trượt  ăn lô 25 
21/10/2017 17 56  trượt  ăn lô 17 
20/10/2017 23 59  win  ăn lô 32 59x2 
19/10/2017 00 29  trượt   
18/10/2017 48 57  trượt   
17/10/2017 24 39  trượt  ăn lô 24x2 
16/10/2017 02 25  trượt  ăn lô 02 
15/10/2017 10 55  win  ăn lô 10 55 
14/10/2017 41 64  win  ăn lô 41 64 
13/10/2017 55 67 trượt  ăn lô 67 
12/10/2017 04 23  win  ăn lô 04 23 
11/10/2017 65 72  trượt  ăn lô 65x2 
10/10/2017 30 48  trượt  ăn lô 30 
09/10/2017 56 71   trượt  
08/10/2017 83 98  trượt  ăn lô 83 
07/10/2017 13 54  win  ăn lô 13 54 
06/10/2017 26 66  win  ăn lô 26 66 
05/10/2017 01 48  trượt  ăn lô 01x2 
04/10/2017 35 68  trượt  ăn lô 35 
03/10/2017 37 46  win  ăn lô 37 46 
02/10/2017 74 92  trượt   
01/10/2017 63 81  trượt  ăn lô 63 
30/09/2017 27 48  trượt  ăn lô 48 
29/09/2017 25 76  win  ăn lô 25 76 
28/09/2017 07 86  trượt  ăn lô 86x2 
27/09/2017 21 45  win  ăn lô 21 45 
26/09/2017 03 35  trượt   
25/09/2017 36 66  trượt  ăn lô 36 
24/09/2017 03 27  trượt  ăn lô 03 
23/09/2017 46 70  win  ăn lô 46 70 
22/09/2017 14 37  trượt  ăn lô 14 
21/09/2017 28 77  trượt  ăn lô 28x2 
20/09/2017 01 35   trượt ăn lô 35 
19/09/2017 14 58  trượt ăn lô 14 
18/09/2017 10 33  win  ăn lô 10 33 
17/09/2017 42 73   trượt  
16/09/2017 07 45  win  ăn lô 07 45 
15/09/2017 Đã lưu DỮ LIỆU     
XIÊN 3 MIỀN BẮC

CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 3 MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả XIÊN 3 MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 3 MIỀN BẮC
KẾT QUẢ GHI CHÚ
12/12/2017      
11/12/2017 03 61 99  trượt  ăn lô 03 
10/12/2017 04 48 76  trượt  ăn lô 04 
09/12/2017 24 51 72  win  ăn lô 24 51 72 
08/12/2017 16 29 56  trượt  ăn lô 16 
07/12/2017 06 24 73 trượt  ăn lô 24 73 
06/12/2017 36 67 85  trượt  ăn lô 36x2 85 
05/12/2017 05 49 62  trượt  ăn lô 49 
04/12/2017 07 71 95   trượt  
03/12/2017 71 58 91  trượt  ăn lô 91x2 
02/12/2017 79 86 70  trượt  ăn lô 70 
01/12/2017 00 75 91  trượt   
30/11/2017 05 57 99  trượt  ăn lô 05 x2 
29/11/2017 08 99 17  trượt  ăn lô 17 
28/11/2017 21 45 67  trượt   
27/11/2017 11 46 78  trượt  ăn lô 11 78 
26/11/2017 33 57 78  trượt  ăn lô 57 
25/11/2017 26 47 80  win  ăn lô 26 47 80 
24/11/2017 13 45 76   trượt ăn lô 76 
23/11/2017 32 62 83   trượt ăn lô 62x2 
22/11/2017 29 44 85  trượt   
21/11/2017 31 25 79  trượt   
20/11/2017 20 93 98  trượt   
19/11/2017  02 37 98 trượt  ăn lô 02 37 
18/11/2017 30 65 83  trượt  ăn lô 30 
17/11/2017 47 76 87  trượt  ăn lô 47 
16/11/2017 31 66 73  trượt  ăn lô 31 73 
15/11/2017  26 37 98 trượt  ăn lô 98 
14/11/2017 26 54 78  trượt  ăn lô 26 78 
13/11/2017  25 95 54 trượt  ăn lô 25 54 
12/11/2017 27 95 67  trượt  ăn lô 27 
11/10/2017 20 72 91  trượt  ăn lô 20 72x2 
10/11/2017 17 37 97  trượt   
09/11/2017 24 03 89  trượt   
08/11/2017 12 20 36  trượt  ăn lô 20x2 
07/11/2017 31 44 91  trượt  ăn lô 91 
06/11/2017 31 47 01  trượt  ăn lô 47x3 
05/11/2017 10 23 60  win  ăn lô 10 23 60 
04/11/2017 70 84 93  trượt  ăn lô 84x2 
03/11/2017 23 50 75  trượt  ăn lô 23 50 
02/11/2017 53 91 68  trượt  ăn lô 53 68 
01/11/2017 08 21 74  trượt   
31/10/2017 69 93 97  trượt   
30/10/2017 70 89 92  trượt  ăn lô 70 
29/10/2017 32 80 97  trượt  ăn lô 80 
28/10/2017 16 46 99  trượt   
27/10/2017 00 27 22  trượt  ăn lô 00 27 
26/10/2017 02 22 34  trượt  ăn lô 34 
25/10/2017 35 67 78  trượt   
24/10/2017 12 28 44  win  ăn lô 12 28 44 
23/10/2017 73 85 91  trượt  ăn lô 73x2 91 
22/10/2017 25 62 90  trượt  ăn lô 25 90 
21/10/2017 17 39 72  trượt  ăn lô 17 39 
20/10/2017 32 48 65  trượt  ăn lô 32 65 
19/10/2017 00 34 59  trượt  ăn lô 34 
18/10/2017 26 57 60  trượt  ăn lô 26 60 
17/10/2017 24 66 75  trượt  ăn lô 24x2 
16/10/2017 02 18 45  trượt  ăn lô 02 
15/10/2017 10 73 31  win  ăn lô 10 31 73 
14/10/2017 07 63 77  trượt  ăn lô 77x2 
13/10/2017 00 41 55  trượt   
12/10/2017 04 55 62  trượt  ăn lô 04 62 
11/10/2017 34 65 81  trượt  ăn lô 34 65x2 
10/10/2017 30 55 79  trượt  ăn lô 30 55 
09/10/2017 39 56 88  trượt   
08/10/2017 34 83 78  trượt  ăn lô 83 
07/10/2017 13 33 65  win  ăn lô 13 33 65 
06/10/2017  12 26 50  trượt  ăn lô 26 50 
05/10/2017 01 27 70  trượt  ăn lô 01x2 27 
04/10/2017 35 48 93  trượt  ăn lô 35 93 
03/10/2017 16 37 72  win  ăn lô 16 37 72 
02/10/2017 28 49 74  trượt  ăn lô 28x2 
01/10/2017 37 63 67  trượt  ăn lô 63 
30/09/2017 27 55 83  trượt  ăn lô 55 83 
29/09/2017 25 42 68  trượt  ăn lô 25 68x2 
28/09/2017 07 46 91  trượt  ăn lô 46 
27/09/2017 21 61 72  trượt  ăn lô 21 72 
26/09/2017 03 43 57  trượt  ăn lô 43 57 
25/09/2017 35 46 71  win  ăn lô 35 46 71 
24/09/2017 27 32 70  trượt   
23/09/2017 46 69 97  trượt  ăn lô 46 97 
22/09/2017 08 27 45  trượt  ăn lô 08 
21/09/2017 28 51 68  trượt  ăn lô 28x2 68 
20/09/2017 01 37 72  trượt  ăn lô 72x2 
19/09/2017 14 32 83  trượt  ăn lô 14 
18/09/2017 10 51 96  win   ăn lô 10 51 96 
17/09/2017 42 55 87  trượt  ăn lô 55 
16/09/2017 07 39 72  trượt  ăn lô 07 39 
15/09/2017 Đã lưu DỮ LIỆU     
BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

CẦU BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

NGÀY ĐỘC THỦ ĐỀ MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
12/12/2017      
11/12/2017 57  trượt   
10/12/2017 87  trượt   
09/12/2017 98  trượt   
08/12/2017 79  trượt   
07/12/2017 52  trượt   
06/12/2017 41  trượt   
05/12/2017 77  ăn đề  77 
04/12/2017 34  trượt   
03/12/2017 09  ăn đề  09 
02/12/2017 68  trượt   
01/12/2017 26  trượt   
30/11/2017 54  trượt   
29/11/2017 37  trượt   
28/11/2017 05  ăn đề  05 
27/11/2017 19  trượt   
26/11/2017 90   trượt  
25/11/2017 84  trượt   
24/11/2017 69   trượt  
23/11/2017 59   trượt  
22/11/2017 38  trượt   
21/11/2017 43  trượt   
20/11/2017 76  trượt   
19/11/2017 61  ăn đề  61 
18/11/2017 21  trượt   
17/11/2017 06  trượt   
16/11/2017 52  trượt   
15/11/2017 68   trượt  
14/11/2017 57   trượt  
13/11/2017 40  trượt   
12/11/2017 65  ăn đề  65 
11/10/2017 35  trượt   
10/11/2017 63  trượt   
09/11/2017 72  trượt   
08/11/2017 93  trượt   
07/11/2017 38  ăn đề  38 
06/11/2017 52  trượt   
05/11/2017 06  trượt   
04/11/2017 73  trượt   
03/11/2017 32  trượt   
02/11/2017 71  trượt   
01/11/2017 96  trượt   
31/10/2017 64  trượt   
30/10/2017 97  trượt   
29/10/2017 70  ăn đề  70 
28/10/2017 52  trượt   
27/10/2017 26  trượt   
26/10/2017 62  trượt   
25/10/2017 12  trượt   
24/10/2017 34  ăn đề  34 
23/10/2017 81  trượt   
22/10/2017 56  trượt   
21/10/2017 95  ăn đề  95 
20/10/2017 26  trượt   
19/10/2017 93  trượt   
18/10/2017 73  trượt   
17/10/2017 64  trượt   
16/10/2017 47   trượt  
15/10/2017 85   ăn đề 85 
14/10/2017 72  ăn đề  72 
13/10/2017 81  trượt   
12/10/2017 03   trượt  
11/10/2017 93  trượt   
10/10/2017 61  trượt   
09/10/2017 37  ăn đề  37 
08/10/2017 02  trượt   
07/10/2017 46  trượt   
06/10/2017 10  trượt   
05/10/2017 96  ăn đề  96 
04/10/2017 93  trượt   
03/10/2017 48  ăn đề  48 
02/10/2017 37  trượt   
01/10/2017 86  trượt   
30/09/2017 54  trượt   
29/09/2017 56  trượt   
28/09/2017 69  trượt   
27/09/2017 77  ăn đề 77 
26/09/2017 23  trượt   
25/09/2017 94  trượt   
24/09/2017 52  ăn đề  52
23/09/2017 69  trượt   
22/09/2017 32  trượt   
21/09/2017 80  trượt   
20/09/2017 78  trượt   
19/09/2017 64  trượt   
18/09/2017 06  trượt   
17/09/2017 12  ăn đề  12 
16/09/2017 84  trượt   
15/09/2017 đã lưu dữ liệu trước đó    
DÀN LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC

CẦU DÀN LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả DÀN LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
12/12/2017      
11/12/2017 03 30 46 64  win  03 46 
10/12/2017 18 81 38 83  win  81 
09/12/2017 18 81 68 86   win 68 86 
08/12/2017 23 32 89 98  win  23  98 
07/12/2017 56 65 79 97  win  65 79 
06/12/2017 38 83 48 84  win  48 84 
05/12/2017 05 50 67 76  trượt   
04/12/2017 13 31 59 95  win  13 59 
03/12/2017 34 43 56 65  win  34 56 65 
02/12/2017 07 70 78 87  win  70 87 
01/12/2017 57 75 89 98  win  98 
30/11/2017 13 31 28 82  win  31 28 82 
29/11/2017 45 54 56 65  win  45 56 
28/11/2017 12 21 38 83  win  12 83 
27/11/2017 15 51 78 87  win  78 
26/11/2017 57 75 69 96  win  57 75 
25/11/2017  18 81 59 95 win  18 81 59 
24/11/2017 35 53 69 96  win  35 96 
23/11/2017 12 21 49 94  win  94 
22/11/2017 47 74 68 86  win  74 
21/11/2017 29 92 89 98  win  98x2 
20/11/2017 02 20 39 93  win  02 
19/11/2017 34 43 59 95  win  43 95 
18/11/2017 24 42 89 98  win  24 42 
17/11/2017 47 74 69 96  win  47 
16/11/2017 13 31 68 86  win  31 68 86 
15/11/2017 36 63 47 74  win  36 47 
14/11/2017 15 51 69 96  win  15 69 
13/11/2017 27 72 48 84  win  72x2 
12/11/2017 29 92 67 76  trượt   
11/10/2017 17 71 48 84  win  71 84 
10/11/2017 14 41 56 65  win  14 65 
09/11/2017 24 42 39 93  win  42  
08/11/2017 13 31 37 73  win  37 73 
07/11/2017 19 91 89 98   win 91 98 
06/11/2017 03 30 35 53  win  03 30 35 
05/11/2017 06 60 35 53  win  60 53 
04/11/2017 13 31 26 62  win  13x2 62 
03/11/2017 12 21 69 96  win  69 
02/11/2017 35 53 78 87  win  53 87 
01/11/2017 36 63 48 84  win  84 
31/10/2017 12 21 69 96  win  12 21 
30/10/2017 07 70 38 83  win  70 83 
29/10/2017 24 42  47 74  win  24 47 
28/10/2017 46 64 69 96  trượt   
27/10/2017 27 72 79 97  win  27 79 97 
26/10/2017 18 81 34 43  win  81 34 
25/10/2017 12 21 58 85  win   85x2 
24/10/2017 19 91 57 75  win  75 
23/10/2017 06 60 69 96  win  60 69x2 
22/10/2017 03 30 78 87  win  03 78 87 
21/10/2017 24 42 38 83  win  24 38 
20/10/2017 58 85 69 96  win  58 69 
19/10/2017 29 92 46 64  win  64 
17/10/2017 37 73 59 95  win  73 59 
16/10/2017 18 81 67 76  win  76x2 
15/10/2017 06 60 47 74  win  60 74 
14/10/2017 14 41 35 53  win  41 35x3 
13/10/2017 08 80 49 94  win  94 
12/10/2017 27 72 39 93  win  72x2 
11/10/2017 14 41 59 95  win  59 95 
10/10/2017 23 32 58 85  win  23 58 
09/10/2017 36 63 78 87  win  78 
08/10/2017 06 60 28 82  win  60 82 
07/10/2017 16 61 57 75  win  16 75
06/10/2017 28 82 49 94  win  28 82 49 
05/10/2017 37 73 09 90  trượt  
04/10/2017 24 42 79 97  win  42 79 
03/10/2017  34 43 56 65 win  34 43 
02/10/2017 05 50 25 52 win  05 52x2 
01/10/2017 16 61 37 73  win   16
30/09/2017 39 93 47 74  win  39 74
29/09/2017 24 42 68 86  win   68x2 
28/09/2017  27 72 57 75 trượt   
27/09/2017 16 61 25 52  win  16 52 
26/09/2017 14 41 79 97  win  14x2 79 
25/09/2017 03 30 68 86  win  30 68 
24/09/2017 13 31 46 64  win  13 31 64
23/09/2017 06 60 57 75  win  60 75 
22/09/2017  45 54 79 97 win  79 
21/09/2017 07 70 46 64 win  70 46 
20/09/2017 45 54 78 87 win  45x2 87 
19/09/2017 26 62 47 74  win  26 74 
18/09/2017 16 61 39 33  win  61 39 
17/09/2017 37 73 68 86  win  37 
16/09/2017 23 32 39 93  win  23 32 39 
15/09/2017  đã lưu dữ liệu trước đó    
DÀN ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC

CẦU DÀN ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả DÀN ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
12/12/2017      
11/12/2017 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  trượt   
10/12/2017 16 61 36 63 46 64 67 76 68 86  trượt   
09/12/2017 70 71 27 73 74 75 76 77 78 79  trượt   
08/12/2017 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  trượt   
07/12/2017 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  trượt   
06/12/2017 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  ăn đề  64 
05/12/2017 13 31 23 32 34 43 37 73 38 83  trượt   
04/12/2017 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  trượt   
03/12/2017 02 20 03 30 06 60 08 80 09 90  ăn đề  09 
02/12/2017 02 20 12 21 23 32 25 52 26 62  trượt   
01/12/2017 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  trượt   
30/11/2017 06 60 16 61 26 62 36 63 67 76  trượt   
29/11/2017 07 70 17 71 37 73 57 75 78 87  ăn đề  75 
28/11/2017 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  trượt   
27/11/2017 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  trượt   
26/11/2017 07 70 17 71 27 72 47 74 67 76  trượt   
25/11/2017 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96  trượt   
24/11/2017 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  trượt   
23/11/2017 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92  ăn đề  62 
22/11/2017 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt   
21/11/2017 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  trượt   
20/11/2017 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96   trượt  
19/11/2017 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91  ăn đề  61 
18/11/2017 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  trượt   
17/11/2017 02 20 12 21 23 32 26 62 28 82  trượt   
16/11/2017 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  trượt   
15/11/2017 08 80 18 81 28 82 58 85 78 87  trượt   
14/11/2017 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  ăn đề  97 
13/11/2017 12 21 13 31 14 41 15 51 19 91  ăn đề  41 
12/11/2017 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  trượt   
11/10/2017 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  trượt  
10/11/2017 15 51 25 52 35 53 57 75 58 85  trượt   
09/11/2017 01 10 12 21 17 71 18 81 19 91  trượt   
08/11/2017 12 21 23 32 26 62 27 72 28 82  trượt   
07/11/2017 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  trượt  
06/11/2017 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  ăn đề  55 
05/11/2017 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  trượt   
04/11/2017 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93  trượt   
03/11/2017 16 61 26 62 36 63 46 64 67 76  trượt   
02/11/2017 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  trượt   
01/11/2017 17 71 27 72 37 73 57 75 67 76  trượt   
31/10/2017 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  ăn đề  43 
30/10/2017 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  trượt   
29/10/2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00  trượt   
28/10/2017 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  trượt   
27/10/2017 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  trượt   
26/10/2017 12 21 23 32 26 62 27 72 28 82  ăn đề  82 
25/10/2017 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  trượt  
24/10/2017 16 61 26 62 36 63 46 64 67 76  trượt   
23/10/2017 18 81 28 82 38 83 48 84 69 96  trượt   
22/10/2017 05 50 25 52 35 53 45 54 58 85  ăn đề  53 
21/10/2017 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  trượt   
20/10/2017 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  trượt   
19/10/2017 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  trượt   
18/10/2017 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  trượt   
17/10/2017 04 14 24 34 44 54 64 74 84 46  ăn đề  24 
16/10/2017 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95  ăn đề  49 
15/10/2017 15 51 25 52 35 53 45 54 56 65 trượt   
14/10/2017 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  trượt   
13/10/2017 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  trượt   
12/10/2017 04 40 14 41 45 54 46 64 47 74  ăn đề  04 
11/10/2017 03 30 13 31 23 32 38 83 39 93  trượt   
10/10/2017 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  ăn đề  71 
09/10/2017 15 51 25 52 35 53 56 65 57 75  trượt   
08/10/2017 10 20 30 40 50 60 70 80 90 00  trượt   
07/10/2017 06 61 62 63 64 65 66 67 68 69  trượt   
06/10/2017 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  trượt   
05/10/2017 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  trượt   
04/10/2017 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  trượt   
03/10/2017 04 40 34 43 46 64 47 74 48 84  ăn đề 48
02/10/2017 07 70 17 71 37 73 67 76 79 97  ăn đề  07 
01/10/2017 12 21 23 32 26 62 27 72 28 82  trượt   
30/09/2017 25 52 35 53 57 75 58 85 59 95  trượt   
29/09/2017 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  trượt   
28/09/2017 19 91 39 93 59 95 69 96 79 97  ăn đề  96 
27/09/2017 60 61 62 63 64 65 67 68 69 66  trượt   
26/09/2017 02 20 12 21 23 32 24 42 28 82  trượt   
25/09/2017 23 32 35 53 37 73 38 83 39 93  ăn đề  39 
24/09/2017 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  trượt  
23/09/2017  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt   
22/09/2017 24 42 26 62 27 72 28 82 29 92  trượt   
21/09/2017 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  trượt   
20/09/2017 09 90 19 91 39 93 59 95 79 97  trượt  
19/09/2017 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94  trượt   
18/09/2017 06 60 16 61 26 62 46 64 76 67  trượt   
17/09/2017 12 21 23 32 25 52 27 72 28 82  ăn đề  12 
16/09/2017 15 51 25 52 35 53 45 54 57 75   trượt  
15/09/2017 đã lưu dự liệu trước đó     
ĐỘC THỦ 3 CÀNG MIỀN BẮC

CẦU ĐỘC THỦ 3 CÀNG MIỀN BẮC, giá: 1.500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ 3 CÀNG MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả ĐỘC THỦ 3 CÀNG MIỀN BẮC

NGÀY ĐỘC THỦ 3 CÀNG MIỀN BẮC
KẾT QUẢ GHI CHÚ
12/12/2017      
11/12/2017 160  ăn đề  60 
10/12/2017 479  trượt   
09/12/2017 869  trượt   
08/12/2017 561  trượt   
07/12/2017 853  ăn đề  53 
06/12/2017 567  trượt   
05/12/2017 439 trượt   
04/12/2017 833  ăn càng  833 
03/12/2017 769  trượt   
02/12/2017 680  trượt   
01/12/2017 976  trượt   
30/11/2017 651  trượt   
29/11/2017 595  trượt   
28/11/2017 345  trượt   
27/11/2017 011  ăn càng  011 
26/11/2017 989 trượt   
25/11/2017 780  ăn đề  80 
24/11/2017 236   trượt  
23/11/2017 046   trượt  
22/11/2017 924  ăn đề  24 
21/11/2017 839  trượt   
20/11/2017 957  trượt   
19/11/2017 765  trượt   
18/11/2017 632  trượt   
17/11/2017 368  trượt   
16/11/2017 530  trượt   
15/11/2017 798  ăn càng  798 
14/11/2017 273  trượt   
13/11/2017 681  trượt   
12/11/2017 325  trượt   
11/10/2017 563  trượt   
10/11/2017 523  ăn càng  523 
09/11/2017 247  trượt   
08/11/2017 989  trượt   
07/11/2017 473  trượt   
06/11/2017 175  trượt   
05/11/2017 357  trượt   
04/11/2017 062  trượt   
03/11/2017 183  trượt   
02/11/2017 817  trượt   
01/11/2017 392  ăn đề  92 
31/10/2017 796  trượt   
30/10/2017 658  trượt   
29/10/2017 867  trượt   
28/10/2017 754  trượt   
27/10/2017 679  trượt   
26/10/2017 282  ăn càng  282 
25/10/2017 561  trượt   
24/10/2017 432  trượt   
23/10/2017 791  ăn càng  791 
22/10/2017 673  trượt   
21/10/2017 075  trượt   
20/10/2017 623  trượt   
19/10/2017 931  ăn đề  31 
18/10/2017 587  trượt   
17/10/2017 432  trượt   
16/10/2017 576  trượt   
15/10/2017 285  ăn đề  85 
14/10/2017 176  trượt   
13/10/2017 028  ăn càng  028 
12/10/2017 624  trượt   
11/10/2017 068  trượt   
10/10/2017 583  trượt   
09/10/2017 657  trượt   
08/10/2017 821  trượt   
07/10/2017 525  trượt   
06/10/2017 309  ăn càng  309 
05/10/2017 086  trượt   
04/10/2017 395  trượt   
03/10/2017 948  ăn đề 48 
02/10/2017 676  trượt   
01/10/2017 523  trượt   
30/09/2017 794  trượt   
29/09/2017 678  trượt   
28/09/2017 296  ăn đề  296 
27/09/2017 672  trượt   
26/09/2017 343  ăn đề  43 
25/09/2017 929  trượt   
24/09/2017 926  trượt   
23/09/2017 897  trượt   
22/09/2017 786  trượt   
21/09/2017 275  trượt   
20/09/2017 873  ăn càng  873 
19/09/2017 567 trượt  
18/09/2017 531  trượt   
17/09/2017 846  trượt   
16/09/2017 357  trượt   
15/09/2017 đã lưu dữ liệu trước đó